صفحه اصلی   کلونایزر سخت افزار

 

 

 

سخت افزار

 

با توجه به نیاز هماهنگی سیستم و سازگاری تمامی قطعات استفاده شده سعی كرده یم از قطعاتی كه داری كیفیت مطلوب و فراتر از استانداراست ، استفاده نمائیم.  مشخصات كلی سخت افزار یك كلونیزر به شرح زیر میباشد ( قطعات اصلی قابلیت ارتقاء را دارا میباشد)

 

 

          Monitor 15" TFT LCD

          CPU Intel Pentium IV ( Full Cache )

          HDD 80 GB

          Memory 512 MB RAM 

          DVD/CD RW Drive

          Land Line Modem

          Printer & Scanner

          Internal Microphone

          Wireless Keyboard + Trackball

          Web Cam

          Graphic & Sound Card

          TV & Radio Card

          Briefcase
 

          Options

          Wireless LAN

          Bluetooth Adaptor

          HDD 160 GB

          Memory 1 GB RAM

          GSM Modem

          Optical Mouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نقشه سایت

کلیه حقوق کپی، متعلق به شرکت دیجیتال کلون است.