صفحه اصلی  نشریات اخبار بازدید شرکت Dolly da Amazonia


 

 

 

 

 

 

 

بازدید شرکت Dolly da Amazonia
21 آذر 1385- تهران
 

در روز سه شنبه ، 21 آذر 1385 جمعی از مقامات شرکت Dolly da Amazonia برزیل از دفتر فنی و مهندسی و کارخانه تولید کننده کلونایزر بازدید نمودند و ضمن بررسی شرکت و فعالیتهای آن نسبت به عقد قرارداد فروش بین المللی اقدام نمود. در این جلسه مدیران ارشد شرکت شگرف جهت گسترش بازارهای بین المللی به دستاوردهای مناسبی دست یافتند و بازار های کشورهای آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی پس از این توافقات بر روی CloniZER گشوده خواهد شد.
همچنین برای مدیران ارشد و کارشناسان فنی شرکت فوق الذکر نمایش کارکرد کلونایزر و نرم افزارهای آن ارائه شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
 

 

 

  نقشه سایت

کلیه حقوق کپی، متعلق به شرکت دیجیتال کلون است.